Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på Sarpsborgbesøk

Seniorsaken Sarpsborg/Østfold hadde 20. august temamøte på Glenghuset hvor de hadde invitert Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, som talte om pensjonsoppgjøret, eldreranet og underregulering av pensjoner.

Generalsekretær Knut Chr. Høvik innledet møtet med å orientere, spesielt de som ikke var medlemmer, om hva Seniorsaken står for og arbeider med. Han hadde fått ca. 20 min. til rådighet før Eriksson kom kl. 12:30.

Til møtet hadde ca. 100 ivrige tilhørere møtt frem, det var «stinn brakke» og de fikk høre at Eriksson var minst like utålmodig og frustrert som oss pensjonister over at det var fint lite av det som ble lovet i valgkampen som var blitt gjennomført. Det de fremmøtte kanskje minst likte, var at han ikke kunne love noe spesiell bedring for pensjonistene i det kommende budsjett, men han ville jobbe spesielt med å få redusert avkortingen av grunnpensjonen fra 15 % til 10 % for gifte og samboende. Videre mente han at om de ikke hadde gjennomført det de hadde sagt i valgkampen innen valget i 2017, så har regjeringspartiene ikke fortjent å få de eldres stemmer, noe vi pensjonister bør huske på ved valget.

Etter Erikssons redegjørelse ble det anledning til et par spørsmål fra salen. Spørsmålsrunden ble dessverre alt for kort, da statsråden skulle i et nytt møte i Fredrikstad.

Tilbake…

Legg igjen en kommentar