Juleavslutning

Seniorsaken Østfold avholdt årsavslutning- og julemøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 3. desember. Det var vel 50 deltagere på møtet og god stemning. Møteleder ønsket velkommen og redegjorde for programmet for møtet.

Skjeberg FolkehøyskoleEt orkester fra musikklinjen på Skjeberg Folkehøyskole, ledet av Jon Torstensen, innledet møtet med en halv times velkomponert program. Lett jazzifiserte melodier vel tilpasset møtedeltagernes alder.  Takk og stor applaus for brilliant gjennomføring.

Et annet kulturelt innslag stod Øystein Darum for. Han leste med stor innlevelse tekster av Alf Prøysen og Berly Engen. Et innslag det ble satt meget stor pris på.

Møteleder redegjorde for gjennomførte aktiviteter i året som har gått og tanker om prioriteringer og aktiviteter for neste år.

I året som har gått har foreningen hatt et godt aktivitetsnivå. Det er gjennomført i alt 9 styremøter, 7 temamøter, årsmøte med deltagelse fra moderorganisasjonen i Oslo. Temamøtene er avholdt i Glenghuset i Sarpsborg. Temaer som er behandlet ligger innenfor områdene helse, lokalhistorie og seniorøkonomi.

I forbindelse med vårt augustmøte fikk vi statsråd Robert Erikson til å redegjøre for pensjonsforliket, herunder også en rekke med særtiltak som er gjennomført overfor pensjonistene. Særtiltakene har det til felles at de er diskriminerende overfor pensjonistene, og at de innebærer betydelige reduksjoner av pensjonistenes opparbeidede rettigheter.

Statsrådens gjennomgåelse bekrefter at pensjonsforliket er et skjørt forlik selv om det ble vedtatt av samtlige partier på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet. Vi kan ikke forvente endringer i hverken pensjonsforliket eller nevnte særtiltak. Forlikspartiene vil ikke – og Fremskrittspartiet tør ikke. Dette er en «ikke-sak» til etter Stortingsvalget i 2017.

Urimelige og diskriminerende særtiltak gjennomført over de senere år er bl.a.:

samordning av ektefellepensjon, årlig underregulering av pensjoner, særregulering av trygdeavgiften, forskjellsbehandling minstefradrag, finansiering av skattelettelse for de med pensjoner under 318.000, ved at de med pensjoner over dette beløp får tilsvarende skatteskjerpelse.

Pensjonistene, vel 800.000 i tallet, har ikke vært organisert slik at de har kunnet skape en opinion sterk nok til å stå opp i mot myndighetenes makt. Således har de ikke greidd å forhindre den særbehandlende diskriminering av pensjonistene. Det ligger i kortene at pensjonistene må regne med at de kontinuerlige angrepene på opparbeidede rettigheter vil fortsette.

Oppgaver for Seniorsaken, Østfold i året som kommer, vil være:

-å sørge for at spørsmålet om diskriminerende særtiltak overfor pensjonistene ikke blir glemt, men at det holdes oppe til debatt frem til Stortingsvalget i 2017 .

-å øke medlemsmassen, i Østfold generelt og spesielt i aldersklassen 60+

Møtet ble avsluttet med loddsalg, kaffe, vafler og hyggelig samvær.

Tilbake…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.