Årsmøte 3. mars 2015

Årsmøte – den digitale revolusjon og eldre utfordringen

Seniorsaken Østfold avholdt årsmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 4. mars.

Knut Chr. Høvik Generalsekretær SeniorsakenI tilknytning til møtet var generalsekretæren i Seniorsaken, Knut Chr. Høvik og kommunikasjonsjef Christin Engelstad invitert for å foredra om den pågående digitale revolusjon, utfordringer denne innebærer i forhold til eldre seniorer og hvordan Seniorsaken vil møte disse utfordringer.

Kommunikasjon på digitale kanaler er tradisjonell kommunikasjon på papir overlegen både hva effektivitet og kostnader angår. Det er derfor åpenbart at fremtiden ligger i digital kommunikasjon. Folk og penger flytter – annonsemarkedet på papirmedia er i fritt fall, ned 20 prosent siste år, samtidig som det er en vekst på digitale media med 12 prosent. Dette svekker i betydelig grad det økonomiske grunnlaget for papirmedia.

Databruken blant eldre øker raskt. I 2006 hadde 28 prosent av de over 65 adgang til internett. Blant de over 65 har i dag 74 prosent pc med internett (55 prosent blant 80+) 37 prosent har nettbrett (26 prosent blant 80+)  og 37 prosent har smarttelefon (16 prosent blant 80+). Dette viser adgangen til å kommunisere digitalt, men lite konkret om hvilken kompetanse som er utviklet. Det er ca. 860.000 pensjonister i Norge i dag. En betydelig del av disse har ikke digital kompetanse, ei heller evne eller vilje til å tilegne seg denne. Å unngå at denne gruppen diskrimineres er en hovedutfordring for myndigheter, bedrifter og foreninger.

Seniorsaken lover en omsorgsfull omlegging mot digital kommunikasjon. Magasinet Senior går inn og vil bli erstattet av nyhetsbrev som vil bli distribuert per post eller digitalt. Det vil si at medlemmer som ikke har E-postadresse fortsatt vil få post i postkassen. Seniorsaken vil utgi et årsmagasin; Seniorferden 2020.

Seniorsaken er en av få foreninger som har høringsrett i forhold til regjeringen når det gjelder pensjonsspørsmål. I forbindelse med høringene vedrørende statsbudsjettet for 2016, vil Seniorsaken samarbeide med Pensjonistforbundet, Landsforeningen for offentlige pensjonister og flere seniororganisasjoner. Dette innebærer at disse kan tale med en stemme på vegne av 250.000 pensjonister. Gjennomslagskraften vil bli betydelig større enn om foreningene skulle fronte regjeringen hver for seg.

Hovedsak i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 er å få fjernet den årlige underregulering av pensjoner som finner sted i forbindelse med lønnsoppgjørene.

Negativt resultat for pensjonistene ved neste lønnsoppgjør må unngås.

Tema for neste møte, onsdag den 8. april, vil være det nye sykehuset på Kalnes.

Tilbake…

Legg igjen en kommentar