Statsråd Astrid Nøkleby Heiberg

Astrid Nøkleby Heiberg kommer til Temamøte i Sarpsborg tirsdag 5. mai

Kilde: Wikipedia. Oppdatert: 24. mars 2015

Astrid Nøklebye Heiberg (født 14. april 1936 i Oslo) er en norsk psykiater og politiker (H). Hun har vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i Erna Solbergs regjering siden oktober 2013.

Heiberg har bakgrunn som professor i psykiatri, og hadde sentrale verv i Høyre i 1980- og 1990-årene som leder i Høyrekvinners Landsforbund og stortingsrepresentant 1985–1989, forbruker- og administrasjonsminister i 1986 og partiets 1. nestleder 1990–1991. Nøklebye Heiberg var president i Norges Røde Kors 1993–1999.

Familiebakgrunn og yrkeskarriere

Astrid Nøklebye Heiberg er datter av teknisk direktør Andreas Nøklebye (1906–1972) og husmor Else Holt (1907–1991), og ble født i Oslo som den mellomste av tre søsken. Under den andre verdenskrig ble faren nødt til å rømme landet, og som seksåring måtte hun også flykte til Sverige til fots.[1]

Hun fikk sin første skolegang i Småland, og tok examen artium ved latinlinjen ved Oslo katedralskole i 1954. Opprinnelig tenkte hun å bli ingeniør som faren, og tok derfor eksamen ved reallinjen to år senere.[1] Etter dette ombestemte hun seg, og tok medisinsk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1962. I 1960-årene var hun turnuskandidat ved Halden sykehus og i Vågsøy legedistrikt samt assistentlege og reservelege i Fredrikstad, før hun ble spesialist i psykiatri i 1969. I 1963 giftet hun seg med avdelingsoverlege Arvid Heiberg (1937–), sønn av generaldirektør Edvard Heiberg (1911–2000) i NSB.

Nøklebye Heiberg var reservelege, assisterende overlege, universitetslektor og dosent ved Psykiatrisk institutt ved Universitetet i Oslo 1969–1981, og som landets første kvinnelige psykiater tok hun doktorgraden i 1980 med avhandlingen Funksjonelle kjeveplager.[1] Endelig var hun professor ved universitetet 1985–2006, og har vært professor emeritus siden 2006. Som psykiater har hun særlig forsket på psykosomatikk.

Tilbake…

Legg igjen en kommentar