Besøksvenn?

Seniorsaken har en besøksvenntjeneste som besøker beboere på Helsehuset Sarpsborg og Haugvold sykehjem ca. en gang i uken.

Behovet for tjenesten er stor, da det er utrolig mange eldre som er alene og som ikke får så ofte besøk av slekt og venner.

Til denne tjenesten trenger vi flere besøksvenner, som kan snakke med beboerne, gå tur eller være med i sanggruppen.

Vi setter ikke så mange krav til deg som besøksvenn, men du må underskrive en taushetserklæring, da det kan hende du får kjennskap til fortrolig informasjon som ikke skal videre.

Kunne det være noe for deg, så ta kontakt med Alfhild Lehne på telefon 907 87 878 eller epost alflehne@online.no for en prat og mer informasjon.

Tilbake…