Diabetes – et økende helseproblem

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 2. september.

Temaet denne gang var «Diabetes – et økende helseproblem.» Dette er en av verdens største helseutfordringer. Antall tilfeller av diabetes på verdensbasis i dag ca.285 mill. mennesker, forventes i år 2030 ca. 440 mill. – skremmende!

DSC_0190Foredragsholder var spesialsykepleier Birgith Bydal Marthinsen. Hun delte sin innsikt og erfaring fra 30 års arbeid med diabetes med en nesten fullsatt sal. Det gode fremmøtet og alle spørsmål fra salen bekrefter sakens aktualitet og interesse. Vi vil nedenfor forsøke å gjengi hovedtrekk i Birgith Bydal Marthinsens foredrag.

Diabetes er vår vanligste stoffskiftesykdom forårsaket av mangel på hormonet insulin og en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer. Insulin er det hormonet som frakter næringsstoffer ut i kroppen og er et livsviktig hormon.

Det er flere typer diabetes, hvorav diabetes 1 og 2 er de vanligste. Diabetes 1 skyldes mangel på insulin. Det er en livsbetingelse for de med diabetes 1 at de får tilført insulin.  Diabetes 2 har mange årsaksfaktorer. Hovedårsak er at celler og muskler i fettvevet ikke reagerer som de skal på insulin, og kalles insulinresistens. Arv, overvekt, fysisk inaktivitet, usunt kosthold og røyking er medvirkende årsaker. Diabetes 2 kan i høy grad betraktes som en livsstilsykdom.

Det er en livsbetingelse for de med diabetes 1 at de får tilført insulin. Diabetes 2 kan man godt leve med under forutsetning av riktig kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Blodsukret må kontrolleres jevnlig og holdes mest mulig innen normalområdet.

I Norge er det ca. 350.000 – 400.000 personer med diabetes. Av disse har ca. 25.000 diabetes type 1 mens resten har type 2. Type 2 er den langt største og det er den som har størst vekst.

Halvparten av de som har diabetes 2, vet ikke at de har sykdommen!

Indikatorer på at man har sykdommen kan m.a. være: tørste, hyppig vannlating, vekttap, tretthet, nedstemthet, svimmelhet. Er man i tvil, ta en test hos legen!

Hvis man har diabetes, hva gjør man så for å kunne holde sykdommen i sjakk og leve et normalt liv? Hvis man røyker, slutt med det! Pass på vekten- overvekt kan være en utløsende faktor for diabetes type 2. Mosjoner regelmessig. Spis sundt og passe mengde- unngå for meget salt, sukker og usunt fett.

Hvordan forebygge? Noen faktorer: riktig, sundt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet- og for all del, de som røyker, slutt med det! Pass på vekten!

Birgith Bydal Marthinsen ble belønnet med stor og fortjent applaus! Vi tror de fleste i salen opplevde at de har fått en økt forståelse for sykdommen diabetes hvilket var hensikten med møtet.

Seniorsaken Østfold har sitt neste temamøte i Glenghuset den 7. oktober med tema: «Seniorboliger – boligkonsepter under utvikling». Alle vel møtt!

Tilbake…