En hederssenior er gått bort

Per Bjørnstad født 30.3.1925 døde 5.4.2015 etter kort tids sykdom – 90 år gammel.

Per var med på stiftingen av Seniorsaken Sarpsborg som lokalavdeling i 2008. Han hadde et brennende engasjement og så det store behovet som mange eldre hadde for sosial kontakt. Han engasjerte seg derfor sterkt i oppstarten av Seniorsakens besøkstjeneste på Helsehuset Sarpsborg på Kurland, hvor han møtte fast hver mandag for å snakke med kjente og ukjente beboere. Han tok også initiativet til en sang og musikk gruppe samme sted.

Per hadde et smittende humør, engasjement og en fin replikk som mange dro nytte av, der han sto og solgte kaffe og vafler på Temamøtene.

Han var fremsynt og så nye muligheter for interessante temaer på møtene som var både opplysende og sosialt betonet, noe som var til stor hjelp og oppmuntring for de mange tilhørerne som møtte opp.

Per Bjørnstad viste en engasjement for eldres ve og vel som de fleste bare kunne misunne ham, det er derfor med tungt hjerte vi nå må konstatere at han er borte – han er dypt savnet.

Seniorsaken Østfold

styret