Forslag på Østfolds HEDERSSENIOR!

Som dere kanskje husker hadde vi i fjor en kåring av årets HEDERSSENIOR som ble Tor Minge. Han fikk utnevnelsen på eldredagen 1. oktober og var da hedersgjest på Temamøtet.

Seniorsaken Østfold ønsker også i år å kåre en østfolding som har gjort seg bemerket med sin innsats for de eldre (60+), og ønsker derfor å få forslag på kandidater fra hele fylket.

Seniorsaken sentralt har en tilsvarende sak gående, hvor alle kan komme med forslag, men det gjelder hele landet, nå vil Seniorsaken Østfold har forslag på hedersseniorer fra Østfold. På Seniorsaken sentralt vil dere også finne kriteriene som må oppfylles for å kunne bli Hederssenior.

Forslagene må sendes til Seniorsaken Østfold, gjerne på e-post (seniorsaken.ostfold@gmail.com) eller kontaktskjema. Sammen med forslaget må vi har en begrunnelse som forteller om det vedkommende har gjort. Forslaget må vi ha senest 15. august.

Hvem som blir Hederssenior 2015, vil bli offentliggjort på vår hjemmeside 1. oktober og utdelingen vil foregå på temamøtet 7. oktober.

Tilbake…