God jul kjære Seniorvenner!

Det nærmer seg jul, og det kan derfor være på sin plass å ta et tilbakeblikk over det som har skjedd i andre halvår i Seniorsaken Østfold.

Birgit-Bydal-Marthinsen
Birgit-Bydal-Marthinsen

Vi startet 2. september med Temamøte på Glenghuset om diabetes v/spesial-sykepleier Birgit Bydal Martinsen. Det var det første møte etter ferien, og vi var spente på om folk var kommet hjem fra ferie, men oppmøtet var bra.

Vi fikk en grundig innføring i hva diabetes var og hvem som var i faresonen. Birgit fortalte også hvilke medikamenter det var mulig å bruke og hva en selv kunne gjøre for å minske faren for å få diabetes.

 

 

 

PERSPECIVE 2 fra fellestunDen 7. oktober var det SENIORBOLIGER som var temaet. Øya Seniortun v/Øivind Erichsen presenterte sine planer for et boligkompleks for seniorer (55+). Prosjektet var meget tiltalende og det blir spennende å se når alle detaljer kommer på plass. Prisen for leilighetene er ennå ikke bestemt, men det vil bli noe for enhver lommebok.

 

 

 

Ingegerd Espås
Ingegerd Espås

4. november var temaet ganske alvorlig – VOLD MOT ELDRE I HJEMMET OG I INSTITUSJONER.

Vi fikk besøk av Ingegerd Espås, som talte ut fra egne erfaringer som helse og sosialsjef gjennom mange år og i flere kommuner, bl.a. Oslo.

Etter innlegget til Espås var det paneldebatt med Camilla Sørensen Eidsvold – Fredrikstad, Bjørn Tore Bendvold Hansen – Personlig omsorg og Øivind Werner Johansen – Helsesjef i Sarpsborg.

 

 

 

Debattpanel 2.12.15
Debattpanel 2.12.15

2. desember var det klart for årets siste Temamøte, det var også det første utenfor Sarpsborg. Møtet ble holdt i Litteraturhuset i Fredrikstad og temaet var POLITIREFORMEN – HVILKEN BETYDNING VIL DEN FÅ FOR DEG OG MEG? 

Møtet ble innledet med Ulf Leirstein fra stortingets justiskomité hvoretter det ble debattpanel med politisjef Jon Steven Hasseldal, fylkesordfører Ole Haabeth, Kari Agerup – varaordfører i Fredrikstad, Runar Arnesen – politiets fellesforbund og Jan Kåre Fjeld – Bymiljølisten i Fredrikstad. Ulf Leirstein tiltrådte panelet under debatten.

 

 

I tillegg til Temamøtene har foreningen vært engasjert på flere områder på sentralt hold bl.a. i valgkomité, komité for fornyelse av sentralledelsen, og vi har deltatt på div. kurs. Lokalt var vi engasjert i kommunevalget med konkrete spørsmål til politikerne og vi har videreutviklet hjemmesiden.

Programmet for våren 2016 er ennå ikke endelig fastlagt, men datoene kan du finne på hjemmesiden: www.ostfold.seniorsaken.no/aktiviteter. Vi vil komme tilbake med omtale av hvert engasjement.

 

Til slutt vil Seniorsaken Østfold ønske alle en riktig GOD JUL og GODT NYTTÅR!