Ingen hederssenior i år i Østfold!

Fristen for å komme med forslag til årets HEDERSSENIOR var 15. august og forslagene ble behandlet i styremøte 24. august.

Etter en grundig behandling kom styret frem til at ingen av de foreslåtte kandidater oppfylte kravene til å bli HEDERSSENIOR.

Styret besluttet derfor at det ikke skal deles ut noen pris i år.

Seniorsaken kan bare beklage.

Tilbake…