Kontanter

Kontantfritt Norge – men kundene får hjelp i Nordea

Nordea logoSENIORSAKEN Østfold skrev 1. november på sin hjemmeside at Nordea har sluttet å ta i mot kontanter i sine filialer. Det er bare en delvis riktig formulering, noe SENIORSAKEN Østfold beklager.

I ettertid har SENIORSAKEN vært i kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Nordea, som kunne fortelle at det er riktig at man ikke lengre kan betale sine regninger med kontanter over skranke, men har du konto i Nordea får du hjelp til å betale regninger og hvis du absolutt vil betale med kontanter, kan en ansatt hjelpe kunden med å sette inn penger i kontantautomaten. Denne servicen krever da at det er en betjent filial, noe som det dessverre blir færre av.

SENIORSAKEN Østfold henviste i sin artikkel til NRK.no, som 30. oktober kunne fortelle at Nordea som den første av storbankene kutter ut alle kontanter i sine filialer. Innslaget i NRK.no kan gi inntrykk av at det er noe nytt og at det er helt slutt på bruk av kontante, noe som viser seg å være feil.

Kommunikasjonsansvarlig i Nordea forteller også, at omleggingen til kontantfritt betaling i bakens filialer, er en prosess som har pågått over flere år. Og de andre storbankene har også kastet kontantene ut av lokalene.

SENIORSAKEN Østfold vil likevel presisere at denne omleggingen går for fort, da det er mange eldre som ikke kan følge med på dette, og det vil derfor ta flere år før samfunnet er klar for denne omstillingen. Folks oppfatning av en bank, er fortsatt at her kan du sette inn og ta ut penger, betale regninger (med kontanter) og veksle valuta og få personlig økonomisk rådgiving.

Som en service over for kundene bør bankene og andre som driver med pengetransaksjoner bli med på en «omsorgsfull omlegging» til beste for alle parter og det forventes at det kommer opp fullgode mellomløsninger.

Tilbake…