Logo BLI medlem

Medlemstallet i Seniorsaken Østfold holder seg stabilt!

Seniorsaken Østfold har pr. 24. august 2015 – 837 aktive medlemmer. Siden 1. juni har vi fått 57 nye medlemmer, mens 55 har sluttet.

Årsaken til at medlemmer slutter kan har flere årsaker som dødsfall, for mange andre foreninger og alderdom.

For å gjøre organisasjonen sterkere, ønsker vi stadig nye medlemmer, så er du som leser dette ikke medlem, kan du klikke deg inn på «Bli medlem» på første siden på hjemmesiden. Der kan du registrere deg.

Tilbake…