Audhild 7.1.2015

Ny arvelov og skifte – angår det meg?

Seniorsaken avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 7. januar. Temaet denne gang var den nye arveloven. Det er tydelig at temaet har stor interesse for seniorene hvilket full sal i Glenghuset bevitnet.

Foredragsholder var advokat Audhild Freberg Iversen som er en «insider» med førstehånds-kunnskap til saken. Hun sitter i høringsutvalget for den nye loven. Høringsutvalget gir innstillinger til arvelovsutvalget. Det er fortsatt flere forhold som ikke er endelig avklart, og det antas at loven ikke vil tre i kraft før 2016/2017.

Audhild Freberg Iversen viste i sin gjennomgang at arveloven er en omfattende, og for ikke-spesialister komplisert sak. Foredragsholderen redegjorde i detalj for en rekke aspekter som vil gjøres gjeldende i den nye arveloven. Det blir for meget å gå inn på detaljer i denne sammenheng, men vi vil heller se på de aller viktigste endringene som kommer i den nye loven.

  • Det foreslås at ektefellens arv økes til halvparten av arven i konkurranse med avdødes livsarvinger.
  • Det forslås utvidet arverett for samboere slik at samboere gis tilnærmet samme rett til arv og uskifte som ektefeller.
  • Det foreslås at barnas pliktdelsarv reduseres til en halvdel av arven og at gjenlevende ektefelle eller samboer tilkommer den andre halvdelen. Pliktdelen begrenses uansett til 40 ganger folketrygdens grunnbeløp per barn.
  • Det foreslås at testamente kan opprettes direkte i Tingretten uten bruk av vitner. Opprettelse av testamente med to vitner kan fortsatt praktiseres som nå.

Audhild Frebergs gjennomgang ga innblikk i en rekke aspekter i den nye arveloven, skifte og andre forhold som har betydning. Det synes åpenbart at det må være helt vesentlig for den enkelte å opprette testamente og eventuell fremtidsfullmakt til arvinger, for å sikre en problemfri overgang til etterlatte når den tiden kommer.

Det er i denne forbindelse så mange «snubletråder» og muligheter til å gjøre feil med ubehagelige konsekvenser, at det må være riktig å søke juridisk hjelp ved opprettelse av testamente og eventuell fremtids-fullmakt. Medlemmer av Seniorsaken kan få 1 time gratis konsultasjon og deretter redusert timepris som tilsvarer fri rettshjelp.

Seniorsaken Østfold har neste temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 4. februar. Tema vil være «Bymiljøer som forsvant». Møtet er et åpent møte – alle er velkomne.

Tilbake…

Legg igjen en kommentar