Opphetet strid om sykehjem i Fredrikstad

Den tidligere Krf-ordføreren i Fredrikstad, Jan Paus, har gjennom flere innlegg i avisene satt søkelyset på at, Onsøyheimen, et av kommunens sykehjem er tømt og står ubrukt. Det stilles stadig spørsmål om det har vært riktig og nødvendig å stenge sykehjemmet helt under påvente av en rehabilitering som enda ikke har kommet i gang, og som det hersker stor uvisshet om.  Fredrikstad har et sterkt behov for flere sykehjemsplasser. Jan Paus får nå sterk støtte fra Frp-politikeren Anita Vik som krever Onsøyheimen gjenåpnet med det samme!

Les mer på Fredrikstad Blad