Pensjonistene får redusert kjøpekraft

Onsdag 20. mai skjedde det som Seniorsaken har fryktet, at kjøpekraften for pensjonister og trygdede vil bli redusert som følge av den vedtatte underregulering av pensjoner og trygder på 0,75 %.

Temamøtet til Seniorsaken Østfold 20. august i fjor sa statsråd Robert Eriksson, at denne underregulering skulle fjernes, hvis ikke kunne landets pensjonister straffe regjeringen ved neste valg. – Nå har den godeste Robert Eriksson fått noe å leve opp til, for det er totalt uakseptabel at landets alderspensjonister skal få mindre å leve av når alle andre i samfunnet får mer. Det er ikke billigere å leve som pensjonist en det er for andre. Den avtalen som nå foreligger, vil gi en økning i pensjonene på 1,95 %, mens prisstigningen er anslått til 2,5 %.

Nå vil det være opp til Stortinget å sørge for at pensjonene vil stige med minst det samme som prisstigningen.

De første 5 årene etter pensjonsreformen i 2007 har landets pensjonister og trygdede fått pensjonene underregulert med til sammen 3,5 %

Tilbake…