Debattpanel 2.12.15

Politireformen – mer nærpoliti i Østfold!

Ole Haabeth-Jon Steven Hasseldal-Ulf Leirstein
Ole Haabeth-Jon Steven Hasseldal-Ulf Leirstein

Målet med Seniorsakens debattmøte i Litteraturhuset i Fredrikstad i går var å få redegjort for, og få belyst forskjellige aspekter som vedrører Politireformen. Iverksetting av reformen tar til allerede fra og med 1. januar neste år.

Etter et innledende foredrag av Ulf Leirstein, medlem av Stortingets justiskomité, var det lagt opp til debatt. I debattpanelet satt kjente østfoldprofiler som fylkesordfører Ole Haabeth, varaordfører i Fredrikstad, Kari Agerup, leder for Politiets Fellesforbund i Østfold, Runar Arnesen, leder for bymiljølisten i Fredrikstad, Jan Kåre Fjeld og nyutnevnt politimester i Øst Politidistrikt, Jon Steven Hasseldal.

Bakteppet for Politireformen har vært de dramatiske hendelsene 22. juli 2011. Da gikk som kjent det meste galt. Gjørv kommisjonens rapport avslørte en rekke graverende mangler og feil vedrørende politiets organisering og virksomhet. Kommisjonens rapport har ligget til grunn for arbeidet med politireformen. Den har bred støtte i Stortinget og er ment å ha en soliditet som gjør at den skal kunne overleve skiftende regjeringer som ellers kan ha forskjellige agendaer.

Antall politidistrikter i Norge reduseres fra 27 til 12. Østfold Politidistrikt slås sammen med Follo og Romerike politidistrikter og får betegnelsen Øst Politidistrikt.

Viktige mål er å få mer synlig og lett tilgjengelig nærpoliti samtidig som man vil utvikle robuste, sentrale fagmiljøer. Mer av politiets arbeid skal foregå ute på åstedet ved at politibetjentene utstyres med moderne data- og kommunikasjonsutstyr og kan gjøre administrativt arbeid ferdig på stedet. Dette vil innebære en vesentlig effektivisering.

Reformen innebærer ikke at den nåværende organisasjonen raseres, men vil bygge på en utvikling fra det eksisterende. Det vil etter hvert bli tatt stilling til hvor det skal være politistasjoner og hvor politiet vil være tilgjengelig. Det er et mål at det skal være maksimum 45 minutters kjøretid til nærmeste politistasjon. Det vil bli stillet like krav til responstid over hele landet.

Det er et ønske at reformen som nå iverksettes, kan fungere stabilt over tid, samtidig som man er klar over at man hele tiden må kunne tilpasse seg hurtig skiftende forutsetninger.

Debatten viste at det er store utfordringer å ta tak i for politiet. Reformen oppfattes av praktisk talt alle involverte som riktig og helt nødvendig. Det vil ta tid å realisere alle forutsetningene i reformen, men sluttproduktet vil bli et vesentlig bedre og mer effektivt politi.

En trussel mot reformen, kan være at den ikke blir tilstrekkelig finansiert.

Tilbake…