Seniorene kan løse mangelen på arbeidskraft

seniorpolitikk.no – Kan løse mangelen på arbeidskraft 

– Norge kan få problemer med å fylle «gapet» på 212.000 årsverk om 15 år med dagens arbeidsdeltakelse. Dersom seniorene fortsetter den positive trenden med å jobbe lenger, vil de kunne dekke 85.000 av disse årsverkene, sier samfunnsøkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

NyAnalyse presenterer de nye tallene om seniorpotensialet i notatet  «Seniorarbeidskraften i Norge mot 2030 – muligheter og potensial for samfunns- og arbeidsliv», som er laget på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.

Mange som ble født i de store barnekullene etter krigen, har gått av eller går nå av med pensjon. Og flere kommer etter. De som kommer inn i arbeidslivet nå, tilhører derimot barnekull med langt færre fødte.

Tilbake …

Les mer …

Legg igjen en kommentar