Seniorsaken Østfold utfordrer partilederne I Østfold

Seniorsaken ønsker i valgkampen at alle eldre skal få:

-sykehjemsplass når de trenger det

-enerom når de ønsker det

-profesjonell pleie

-sunn mat som smaker godt

-gode opplevelser i hverdagen

-en hånd å holde i ved livets slutt

Det skulle bare mangle!

 

Kjære partiledere!

 

Ettersom dere nå er opptatt med valgkampen og grilles og konfronteres fra alle kanter, tillater vi oss å skrive et åpent brev til dere med spørsmål som gjelder den enkeltes parti og partiprogram.

Vi vil gjerne ha svar fra hver enkelt av dere på vegne av respektive partier på følgende spørsmål:

  • Hvem er ansvarlig for eldrepolitikken i ditt parti! Hvem kan si: Det er jeg som har ansvaret, og som kjemper på vegne av de eldste og svakeste i vår kommune?
  • Kan du dokumentere at ditt parti kjemper mot samhandlingsreformen som gjør eldre til kasteballer mellom sykehus og sykehjem?
  • Har du spist hverdagskosten på et sykehjem, ufrivillig delt rom med en fremmed, sittet inne hele dagen fordi ingen har tid til å bli med ut?
  • Sitter du ofte hjemme og venter på besøk av en som ikke har tid til å slå av en prat? Har du blitt badet av en fremmed?
  • Har du tid til å stoppe opp og gjøre deg noen tanker om hvordan det er å være gammel når ikke alt er som det ble lovet.
  • Vi ønsker oss ikke valgløfter du kan løpe fra om ditt parti ikke vinner valget. Kan du som politiker love at du vil gjøre alt du kan for å gi eldre og svake en alderdom med verdighet, trygghet og omsorg i din kommune?

 

Vi er spente på hvordan hver enkelt av dere som partiledere vil ta i mot vår utfordring, og hvem vi får svar fra og hvilke svar. Siden dette er et åpent brev kunngjort i avisene, ville vi synes det var fint om vi kunne få svar tilbake på samme måte.

 

Seniorsaken Østfold

Arne Vestergaard Larsen

styreleder

Tilbake…