2015.10.03 Åsmund

Seniorsaken trenger flere medlemmer

Kjære medlem!

Seniorsaken har behov for å øke medlemsmassen betydelig, for å fornye seg og for å sikre seg mulighet for økt innflytelse i forhold til myndigheter og andre samfunnsaktører. Seniorsaken har i dag 11.000 medlemmer, hvorav vel 800 som er knyttet til vårt lokallag, Seniorsaken Østfold.

Vi tenker oss at vårt bidrag til Seniorsaken er å gjennomføre en kampanje for medlemsverving basert på aktivisering av våre medlemmer. Bli med på dugnaden du også!

Vi kan vanskelig se for oss en mer effektiv metode en at «venn verver venn».

Se gjennom vennekretsen og sjekk kontaktregisteret på E-posten. Velg ut noen du gjerne vil kontakte og invitere som medlem i Seniorsaken.

Det kan være formålstjenlig å informere din venn om hva Seniorsaken er og hva vi driver med. Vi er en forening som arbeider for norske seniorers økonomi, rettigheter i arbeidslivet og verdig omsorg. Samtidig engasjerer vi oss i lokale, samfunnsaktuelle spørsmål. Våre prioriteter er:

1.Helse og omsorg: Alle som trenger sykehjemsplass, skal få det i egen kommune

2.Seniorøkonomi og rettferdig pensjon: Pensjonister skal få sin del av velstandsutviklingen

3.Alders- og yrkesdiskriminering: Vi vil fjerne kunstige aldersgrenser i arbeidslivet

4.Seniorboliger

Vis gjerne til hjemmesiden vår, ostfold.seniorsaken.no, eller enda bedre, ta en gjennomgang sammen med din venn. Da vil han eller hun se hva vi driver med og medlemsfordeler vi tilbyr.

Hvis hver enkelt verver et medlem, kommer vi langt – og det er det vi tar sikte på!

I første omgang er målet å øke medlemstallet med 200 slik at vi passerer 1000!

Hvordan tegner du et nytt medlem? Gå inn på hjemmesiden, trykk på den store blå knappen. Du får opp en ny side hvor du finner formularet for innregistrering nederst til venstre på siden. Fyll inn persondataene,( 2+2 er 4). Trykk på «registrer» og du har tegnet et nytt medlem.

Eller du kan sende persondataene til Arne Vestergaard Larsen, Kalakroken 16, 1739 Borgenhaugen, E-post vestlars@gmail.com. Meld gjerne fra om alle vellykkede vervinger til samme adresse. Da vil vi kunne greie å holde oversikt over hvem som har vervet hvem.

Verver du 1, så er det fint, verver du 2 så er det kjempebra og verver du 3 så får du et års gratis medlemskap i Seniorsaken!

Vi regner med deg! Lykke til med vervingsarbeidet.

Med vennlig hilsen

Seniorsaken Østfold

-forening for aktive seniorer

Tilbake…