Seniorsakens landsmøte 2015

Seniorsaken avholdte onsdag 27. mai sin Landsmøte på Gardermoen Air Port Hotel. Delegater fra alle lokallag, komiteer og administrasjon var til stede. Seniorsaken Østfold stilte med 3 delegater med til sammen fire stemmer. De som møtte fra Østfold var leder Arne V. Larsen, nestleder Finn Åsmund Johnsbråten og sekretær Per-Arne Polsrød.

Det var flere interessante temaer i tillegg til valg, som alltid vil medføre en vis spenning, det ble bl.a. lagt frem forslag til ny styringsstruktur, en sak som etter debatt ble vedtatt å sende over til det nye styret for videre behandling. Det ble også lagt frem forslag til driftsstøtte til lokallagene, en sak som etter en del innlegg ble vedtatt.

Les mer på Seniorsaken.no

Saken vil bli oppdatert

Tilbake…