Kontakt symbol

10.000 medlemmer skal ringes opp, Seniorsaken Østfold har gjort sin del av jobben!

Seniorsaken er som andre foreninger avhengig av å kunne kommunisere med sine medlemmer.

E-post er så avgjort det mest effektive og minst kostnadskrevende medium som er tilgjengelig. Problemet for Seniorsaken er at foreningen i alt har ca. 10.000 medlemmer som det ikke er registret E-postadresse på. Det ble på Ledermøte 2. mars besluttet å ringe opp hver enkelt av disse for å hente inn eksisterende E-postadresser.

I utgangspunktet synes dette å være en umulig oppgave. Men når oppgaven fordeles på Seniorsaken og 17 lokallag, blir den gjennomførbar. Seniorsaken Østfold fikk i oppgave å ringe opp i alt 580 av sine medlemmer. Oppgaven ble fordelt på medlemmer av styret i foreningen.

Jobben vår er nå gjort med det resultat at vi har fått inn 165 nye E-postadresser slik at vi når har i alt har 389 medlemmer registrert med E-postadresse. Dette utgjør 48,4 % av en medlemsmasse på 804.

Dette innebærer at vi kan komme frem med fullgod informasjon til nesten halvparten av våre medlemmer. Samtidig reduseres utgifter til SMS som vi ellers ville hatt.

Medlemmer som ikke har E-post vil fortsatt få informasjon pr. SMS.

All mulig honnør og takk til medlemmer av vårt styre som har gjort denne krevende jobben.

Tilbake…