2016 – Året som gikk – Hjemmesideredaktøren har ordet!

TAKK TIL VÅRE LESERE!

Arne V. LarsenDet er spennende å være hjemmesideredaktør. Hver dag når vi leser besøkstallene får vi et svar på om vi har levert et produkt som våre lesere opplever som interessant. Besøkstallene går naturligvis noe opp og ned, men tendensen er positiv. De dagene vi har over 500 besøk, gleder vi oss stort. Nå passeres snart en milepæl – 20.000 besøk siden vi startet for halvannet år siden! Det er vi gjerne bekjent av!

Vi driver vår hjemmeside som en ukeavis med oppdatering hver mandag. Vi vil at den skal være et forum for seniorer i Østfold fylke. Derfor tar vi inn stoff som ikke bare gjelder vår egen forening, men også stoff fra og om andre senior- og pensjonistforeninger i Østfold. Så forsøker vi å hente frem lokalstoff fra forskjellige deler av fylket og stoff om personer som på en eller annen måte bemerker seg innenfor vårt interesseområde. Vi synes samtidig det er hyggelig å kunne ønske våre medlemmer til lykke med runde år!

Vi ser det som vår rolle å være vaktbikkje «- Din stemme i samfunnet»!

Det vil si at vi følger nøye med hva som skjer innenfor områder som vedrører seniorer og pensjonister.  Dette gjelder alle former for aldersdiskriminering, seniorøkonomi, pensjon og trygd, og ikke minst helse og omsorg. Vi vil påvirke myndighetene og ha innflytelse på prosesser som leder frem til beslutninger som vedrører seniorene.

Vi ønsker at informasjon om vår virksomhet kommer ut til et bredest mulig publikum. Derfor er vi jevnlig inne i lokalaviser med møtereferater og debattinnlegg. Fra tid til annen får vi også omtale i NRK radio og TV. I det siste har vi begynt å legge ut innlegg fra vår hjemmeside på Facebook. Da når vi fram til mange, mange som vi ikke ville kunne nå på annen måte!

Vi legger et spennende år bak oss, takker våre lesere for oppslutningen om hjemmesiden og ser frem til et like spennende nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer og lesere en god jul og et riktig godt nytt år!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Arne Vestergaard Larsen

Hjemmesideredaktør

– Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…