2016 – Året som gikk – Lokalt!

SENIORSAKEN I ØSTFOLD

Det står fortsatt igjen noen få dager av året, men her kommer en oversikt over aktiviteter i vår forening i det året som snart er historie!

Som lokallag i Seniorsaken har vi ansvar for å betjene seniorer i hele Østfold fylke. Vi greier ikke å være fysisk til stede i alle deler av fylket, men forsøker etter beste evne å holde kontakt og formidle informasjon om vår virksomhet til alle gjennom forskjellige media.

Temamøter

Vi har gjennomført i alt 10 temamøter med temaer som ligger innenfor rammen av foreningens formål. 8 av møtene ble arrangert i Sarpsborg, et møte i Moss og et i Fredrikstad.

Høydepunktet var nok møtet i Fredrikstad hvor vi for fullt hus fikk høre Astrid Nøkleby Heiberg snakke om «Flere år flere muligheter» – den seniorpolitikk som hun utarbeidet for regjeringen i sin siste periode som statssekretær.

Media

Vi arbeider mot 6 lokalaviser og 3 annonseaviser i Østfold. Vi lykkes godt med å få inn referater etter våre temamøter og med debattinnlegg. Seniorsaken har til sammen hatt 100 innlegg i norske aviser. Seniorsaken Østfold svarer alene for halvparten av disse! Vi henger godt med!

Vi oppnår også tidvis omtale i NRK.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er vårt viktigste medium. Vi driver den som en ukeavis med oppdatering hver mandag. Den inneholder nyhetsstoff, lokale nyheter og nyheter om mennesker innen vårt interesseområde. Vi har siden oppstart for halvannet år siden hatt over 19.000 besøk på hjemmesiden. Vi vil øke kjennskapen til vår hjemmeside og vår virksomhet ved å utnytte mulighetene til å dele innlegg fra vår hjemmeside på Facebook. Derved når vi svært mange som ellers ikke ville være innen vår rekkevidde!

Vårt ubeskjedne mål å være best på senior- og pensjoniststoff i Østfold!

E-postadresser

Epost er den beste kommunikasjonsmuligheten vi har med våre medlemmer.

Vi hadde E-postadresser til bare vel 200 av våre 730 medlemmer. Vi ringte opp vel 500 medlemmer og fikk inn 164 nye adresser. Vi har nå E-postadresser til 370 medlemmer, tilsvarende halvparten av våre medlemmer. De øvrige er ikke på nett.

Helse og omsorg

Helse og omsorgsvesenet i vårt område lider under samme svakheter som er registrert i landet for øvrig. For liten kapasitet, for lav bemanning, manglende kvalitetssikring. Nylig omtalt på vår hjemmeside tilfelle hvor en av brukerne har opplevd å ha 215 forskjellige hjemmehjelpere over 3 år. Et annet tilfelle en 92 år gammel kvinne som ble hjelpeløs kasteball innenfor helsevesenet i Sarpsborg. Seniorsaken Østfold følger med!

Besøkstjeneste

Vi opprettholder en besøkstjeneste i Sarpsborg.

Lørdagskafe

Siste lørdag i måneden har vi lørdagskafe med kaffe/vafler på Kurland Sykehjem.

Grasrotandelen

Vi har ambisjon om å hente ut de inntektsmuligheter som Norsk Tipping tilbyr gjennom grasrotandelen. Vi har så langt oppnådd 27 spillere og en årsinntekt på vel kr. 8.000,-. Penger som kommer godt med, men vi kan på langt nær ha utnyttet våre muligheter. Det må være mer enn 27 spillere i en medlemsmasse på over 700 som vil stille opp for sin egen forening. Vi fortsetter satsingen!

Forhold til andre pensjonistforeninger

Vi forsøker på forskjellige vi å etablere kontakt med andre senior- og pensjonistforeninger med tanke om mulig samarbeid om saker som har felles interesse.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

– Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…