Aktuell profil – Arne Vestergaard Larsen (74)

Arne. Foto: Vestlars

Oppdatert: 08. juni 2021

Arne Vestergaard Larsen (74), Kalakroken 16, 1739 Borgenhaugen, Styremedlem i Senior Norge Østfold.

Arne har vært medlem av Senior Norge Østfold siden 2010 og ble valgt til leder av foreningen etter årsmøtet i 2012, og fungerte som leder til årsmøtet i 2016.

Arne er født og oppvokst ved Skive i Danmark, og flyttet til Sarpsborg sommeren 1969. Han er gift med Marit. Han har ingen barn, men har to stedøtrer og tre stebarnebarn og to olderbarn.

Han har hele sin yrkeskarriere arbeidet innen bygg og anlegg. Først som tømrer i Danmark og etter han kom til Norge gikk han på ingeniørhøyskolen, BI og lærerhøgskolen i Halden, fikk først jobber innen prosjektering og ledelse av bygg og anlegg i forskjellige firmaer. Han drev en periode på 90 tallet eget firma før han begynte å undervise på Østfold Fagskole hvor han var til han pensjonerte seg i 2010.

Privat har han vært interessert i politikk, (satt i to perioder i kommunestyret og formannskap i gamle Tune kommune), jakt og fiske og nå i Senior Norge, hvor han fortsatt er medlem i styret

I Arnes tid som foreningens leder har han sørget for at Senior Norge Østfold er en forening som fungerer, og at det er regularitet i virksomheten. Det er til Arnes heder at vår forening blir betraktet som det klart mest veldrevne av Senior Norges lokallag.

Han har redaktøransvar for foreningens nettside. Nettsiden (SENIORAVISA) er foreningens viktigste medium når det gjelder kommunikasjon med foreningens medlemmer og andre interesserte. Senior Norge Østfold tar sikte på å være best på senior- og pensjonistinformasjon i Østfold.

For øvrig er det nyttig og betryggende å ha en med Arnes datakompetanse i foreningen.

Arne er sterkt engasjert i foreningens virksomhet. Hans erfaring og innsikt er av umåtelig verdi. Vi håper derfor at hans kompetanse vil være tilgjengelig for Senior Norge Østfold i en spennende tid som ligger foran oss.

Se alle nyheter …