Aktuell profil – Anne Lise Laursen (84)

Anne Lise er født og oppvokst i Sarpsborg. Nå bor hun i Åsveien på Grålum sammen med sin mann, Karl Johan. De har 3 barn, 6 barnebarn og 4 oldebarn og er varamedlem i styret i Seniorsaken Østfold.

Tidligere drev Anne Lise som privat turarrangør og hadde stadig med seg en stor venneflokk på turer i inn- og utland.

Anne Lise er en av veteranene i Seniorsaken Østfold. Hun var med fra starten av da hun deltok i stiftelsen av foreningen den 21. mai 2008. Hun har i flere år deltatt i styrets aktiviteter, stiller opp i styremøter og temamøter og arbeider lojalt for våre merkesaker.

Hun er flink til å få med seg venner og kjente og er en av de beste medlemsververne i vår forening. Siste år har hun vervet 4 nye medlemmer. Nå arbeider hun også aktivt for å skaffe foreningen grasrotandeler og derved nye inntekter.

Hvordan får hun det til?

«Årvåkenhet, målbevissthet og tålmodighet, sier Anne Lise!»

Anne Lise kan være et forbilde for mange!

Gjør som Anne Lise, verv noen medlemmer du også!

Se alle nyheter …