Jan Riis

Aktuell profil – Jan Riis (73)

Jan har vært medlem av Senior Norge Østfold siden mars i 2012, og ble valgt til varamedlem i foreningens styre den 2. mars 2016.

Han er født i Fredrikstad og oppvokst i Halden. Grunnutdannelse på femtitallet, verneplikt og skole på kveldstid. Jan har jobbet innen trelastbransjen. Han tok utdannelse ved Norges Trelastskole, Lillestrøm.

Jan Giftet seg i 1968, jobbet da på Nesodden, flyttet til Sarpsborg i 1969. Han har 1 barn og 3 barnebarn. I dag skilt.

Jobbsituasjonen har i hovedsak vært knyttet til salg. Jobbet hos Ole Slorer, Skjeberg Trevarefabrikk og Byggevarehuset AS, alle i Sarpsborg. Han var en kort tid innom Norgesbygg, Fredrikstad og endte opp som taxislusk/løyvehaver frem til pensjonisttilværelsen i 2009.

Jan er en meget aktiv pensjonist. Han benytter tiden til trening, reising, Seniorsaken Østfold, Frivilligsentralen, dugnadsarbeid i lysløypa i Sarpsborg og nå en snever politisk tilstand for FrP, opplevde å bli mobbet for første gang i sitt liv av den grunn.

Vi er glade for at vi har Jan i vårt styre, for hans aktive deltagelse og for og at vi får ta del i hans erfaring og innsikt.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …