Eldre – en ressurs

Seniorsaken Østfold har på annen plass behandlet spørsmål som er beslektet med det som kommer i følgende artikkel hentet fra Demokraten 8. desember. Artikkelen «Eldre – en ressurs» er skrevet av Senior Høyre. Den dreier seg i hovedsak om den økonomiske betydning det har for samfunnet at flere eldre står i jobb og lenger. Seniorsaken Østfold sin artikkel dreier seg om behovet for å endre AFP-avtalen.

«Senior Høyre vil at det føres en politikk som gir eldre som vil og kan muligheter til å delta lenger i arbeidslivet.

Antall seniorer i Norge i dag er ca. 750.000 over 67 år, og tallet vil i henhold til SSB i år 2040 være ca. 1,2 millioner. Det må føres en god Seniorpolitikk som bidrar til at flere seniorer fortsetter lenger i arbeid. Lykkes vi med å øke avgangsalderen med ett år, tilføres Norge 50.000 flere arbeidsplasser enn i dag, en uutnyttet ressurs som det er viktig å benytte.

Dersom alle over 50 år står et helt år lenger i sin jobb, betyr det en samfunnsmessig gevinst mellom 28 – 30 milliarder kroner årlig. Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. Aldersgrensen er endret til 72 år innen det private næringsliv, noe som gir seniorene mulighet til å bidra til verdiskaping og velferd. Skal flere seniorer få ta del i den viktige verdiskapingen må en gjennomgå særaldersgrenser i offentlig sektor i samarbeid med partene i arbeidslivet. Arbeid gir positive helseeffekter og økt livskvalitet for mange, og kan være den beste terapi mot ensomhet.

Senior Høyre vil være pådriver for å sette fokus på aldersdiskriminering i videste forstand og åpenhet for et nytt lovverk knyttet til aldersdiskriminering.

Reidar Skotgård

Senior Høyre»

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…