Feil kjøreretning på E6 – Eldre betydelig overrepresentert!

Seniorsaken Østfold ble onsdag den 8. juni intervjuet av NRK. Bakgrunnen var et stort antall ulykker i Østfold som skyldes feil innkjøring på E6 med påfølgende kjøring i feil kjørebane. Etter intervjuet skrev vi en artikkel som ble lagt inn på vår nettside mandag den 13. juni.

Vi hadde den gang ikke konkrete tall å forholde oss til, men skrev på basis av vår antagelse at eldre sjåfører kan være overrepresentert i slike ulykker.

Fredrikstad Blad hadde tirsdag den 10. juni inne en artikkel om det samme temaet med interessante og urovekkende tall.

I tiden 2014 til 2015 har slike ulykker økt med 350% – i alt 54 ulykker hvorav to som endte med dødsfall. Noe går feil – alt for ofte!

 

I disse ulykkene var i alt 23 eldre sjåfører involvert, tilsvarende 42,5% av ulykkene. Dette bekrefter vår antagelse om at eldre er overrepresentert.

Vanlige feil er å kjøre feil ut av rundkjøringer og havne på avkjøringsrampen. Noen kjører riktig ut, men svinger til venstre når de kommer ut på E6. Så finnes det de som tar en U-sving når de oppdager at de har kjørt feil.

Vi har hevdet at eldre kan ha vansker med å lese et til tider komplisert trafikkbilde, og at de lar seg stresse av dette. Følger av dette kan være feil eller for sene beslutninger og påfølgende ulykker! Dette er ikke dokumentert, men Fredrikstad Blad synes å ha gjort seg tilsvarende refleksjoner.

Det er et kjempeproblem som er avdekket.

Statens Vegvesen tar dette åpenbart på alvor. Det er å håpe at de greier å få alle årsaksforholdene tilfredsstillende avklaret, slik  at effektive mottiltak kan iverksettes!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …