Foreningsnytt fra Fredrikstad

Vi gjengir nedenfor referat fra åpent møte som Fredrikstad Pensjonistforening har avholdt i +huset i Fredrikstad. Referatet er hentet fra Fredrikstad Blad den 8. desember:

«Foreningen arrangerte åpent møte på «+huset» (Holmen eldresenter) mandag den 21.11. Lederen, Jan Sandvik, kunne ønske ca. 35 fremmøtte velkommen. Kveldens foredragsholder var Knut Magne Ellingsen, med tema: Nå er det jul igjen – et nostalgisk, rørende og morsomt kåseri om jul og tradisjoner. Han reflekterte over julefeiring før og nå. Fra barndomstiden trakk han sammenligninger med slik den er blitt nå i vårt overflodssamfunn. Her var det mange episoder som tilhørerne kjente seg igjen i.

Etter kaffe og loddsalg var det orientering fra styret. Desember turen til Løiten går som planlagt. Kassereren, Berit Næss, orienterte om foreningens økonomi-som er tilfredsstillende. Foreningene har nå 84 medlemmer. Kontingentkrav for 2017 kommer direkte fra Pensjonistforbundet.

Årsmøte avholdes i februar 2017. Møtedatoen for vårsemesteret meddeles senere.

Etter loddtrekning og fordeling av gevinster kunne lederen ønske vel hjem og velkommen til møter over nytt år.

Sekr.»

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…