Foreningsnytt fra Fredrikstad

Denofa og Jotun Pensjonistforening avholdt medlemsmøte 9. november. Vi gjengir i sin helhet referatet som stod i Fredrikstad Blad den 16. november:

«Denofa og Jotun Pensjonistforening var igjen samlet til medlemsmøte 9. november i velferdsalen til Fredrikstad Innovasjonspark A/S.

55 medlemmer ble ønsket velkommen av nestleder Istvan Talos til vårt siste møte før julebordet og ønsket Furtebandet velkommen til å underholde oss.

Leder av turkomiteen ved Knut Syversen orienterte om at styret har for neste år gitt føringer på at sommerturen skulle være til Sverige eller Danmark.

De hadde allerede noen ideer om at dette ble utdypet nå og var takknemlig for innspill fra medlemmene.

Furtebandet som sto for underholdningen besto av fire muntre karer med spilleglede og fortellerlyst, ispedd muntre historier og anekdoter.

Furtebandet fikk opp en god stemning og da de spilte melodier fra allsangheftet de hadde med, sang forsamlingen for fullt. I pausen av underholdningen ble kaffe, kringle og snitter servert og det var tid for loddsalg. Møtet ble avsluttet med trekning av gevinster.

Nestleder takket for fremmøte og for nok en hyggelig kveld og ble minnet om julebordet 7. desember. Invitasjon til julebord og aktivitetsplan for 2017 ble utdelt.

Fred ok sekretær»

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…