Foreningsnytt fra Moss

Landslaget for offentlige pensjonister, lokallaget for Moss og omegn, avholdt sitt første medlemsmøte på Arena den 27. september.

Vi har «sakset» et par avsnitt fra foreningens møtereferat som ble gjengitt i Moss Avis mandag den 3. oktober.

Uklarhet om opptjente pensjoner

Leder, Turid B. Nørving, orienterte om aktuelle LOP-saker. Bl.a. om debattprogrammet på TV hvor pensjonistenes pensjon ble presentert i prosent og ikke i reelle tall. LOP i Moss har bedt LOP sentralt om å klargjøre hva reelle tall gir i resultat for den enkeltes pensjon. Vi avventer tall fra LOP

Deltagelse i kommunens eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ som gir råd til byrådet om aktuelle saker som berører de eldre. Bla.fremkommelighet for rullator og rullestolbrukere under byggeperioden av ny jernbane. En representant for kommunen orienterte og kommer tilbake med mer orientering.

Inndragning av tilbud om fysioterapi for pasienter på sykehjem er også en av saker Eldrerådet engasjerer seg i.

Leder poengterte det positive ved å ha en representant fra LOP i Eldrerådet i Moss.

Dette er saker som Seniorsaken Østfold også engasjerer seg i. Vi har særlig opponert mot ufullstendige og misvisende informasjon som er gitt i TV og andre media. Det at pensjonistene egentlig «har det for bra» tilbakeviser vi. Det dreier seg om rettigheter som er opptjent gjennom et arbeidsliv på 40 – 50 år.

Har pensjonistene det bra så der det fordi de har fortjent det.

Seniorsaken Østfold har en varamann i Eldrerådet i Sarpsborg.

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…