Birgit Grandahl

Fra hus til leilighet – flytte eller ikke flytte?

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte for nesten full sal i Glenghuset i Sarpsborg torsdag 3. november. Temaet denne gangen dreiet seg om en problemstilling som etter hvert blir aktuell for de fleste. Hvordan skal man sikre seg at man har en bolig som det går an å bo i når man blir gammel – når hofter, knær og andre vitale deler svikter – en bolig som gjør det mulig å leve hjemme bekvemt lengst mulig! Dette er nemlig det som blir en av våre viktigste utfordringer. Den eldrebølgen som er i ferd med å rulle inn over oss, er så stor at det ikke vil kunne bli plass til oss alle på sykehjemmene. Flere vil måtte bo hjemme – lenger!

Lederen innledet møtet ved å fortelle om sine egne erfaringer, hvoretter Birgit Grandahl fortalte om eiendomsmeglernes rolle og oppgaver og til sist orienterte Øivind Erichsen om fremdriften til sitt seniorboligprosjekt, Øya Seniortun, på Hafslundsøy i Sarpsborg.

Lederen pekte i sin innledning på at det ikke nødvendigvis er slik at alle må flytte fra hus til leilighet. Men det som er nødvendig er at enhver tenker nøye gjennom om den bolig de bor i, er slik at de også vil kunne bo der når de blir gamle. Dette bør man gjøre mens man enda er frisk og oppegående og har evne til å gjennomføre en flytting med omstillinger det innebærer.

Birgit Grandahl, som er eiendomsmegler i Sarpsborg, orienterte som eiendomsmeglerens rolle og oppgaver. Hun pekte på at det er ikke alltid nødvendig å flytte fra sin nåværende bolig om den ikke skulle være hensiktsmessig for eldre. Det er mange ganger mulig å gjennomføre endring av boligen slik at den tilpasses den eldres behov. Forutsetningen om «alt på et plan» er det imidlertid vanskelig å komme bort fra. Hun redegjorde for budgiving og de juridiske forhold dette innebærer. Når man har gitt et tilbud og selgeren har akseptert tilbudet, så foreligger det en forpliktende avtale – bordet fanger! Da er det for sent å trekke tilbudet.

Øivind Erichsen har i tidligere møte presentert sitt seniorboligprosjekt, Øya Seniortun, på Hafslundsøy. Fremdriften har ikke vært som tidligere planlagt, men skal nå være på sporet igjen. Øivind Erichsen viste dronebilder med prosjektet i naturskjønne områder beliggende til Glomma og golfbane. Bussforbindelse til sentrum med avgang rett utenfor boligprosjektets hovedinngang. Nå realiseres også sykkel- og gangbro over til Opsund – 10 minutter med sykkel til sentrum. Servicefunksjoner, som frisør, fotpleie, legekontor er nå tatt ut av prosjektet. Fra salen ble det bemerket at dette forringer det opprinnelige bo- og servicekonseptet. Øivind Erichsen opplyste at det fortsatt kan være mulighet for å få dette inn igjen i prosjektet. Seniorsaken Østfold vil følge med prosjektet i tiden framover.

Møtet ble avsluttet med spørsmål og svar kaffe/vafler og hyggelig samvær.

Neste temamøte blir i Glenghuset i Sarpsborg torsdag 1. desember kl 1200. Temaet denne gang blir «Seniorsaken – i går – i dag – i morgen». Alle velkommen!


Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…