Framtida kan bli mer analog

En sak som engasjerer Seniorsaken sterkt er innføringen av digitale løsninger innenfor de aller fleste områder og det som dette innebærer for alle de eldre som ikke behersker digitale media. Det Seniorsaken er opptatt av er en omsorgsfull omlegging som tar hensyn til denne gruppen.

Det kan til tider se ut som om digital kommunikasjon skal bli enerådende. Motforestillinger er sjelden vare! Derfor var det interessant å lese en artikkel i Byavisa Fredrikstad av onsdag 10. august hvor det hevdes at det også er en framtid for analog kommunikasjon.

Vi sakser følgende avsnitt fra Byavisa:

Media må erkjenne at vi står foran et «grått skifte», sier Håvard Grjotheim konsernsjef i kommunikasjons- og publiseringshuset Media 07.

Digitalt og analogt

Grjotheims fremtidsvisjon er at det digitale ikke er ustoppelig og at det digitale skal brukes der det er best egnet. Langsomt vil den tendens til overvurdering av teknologi som råder i dag, bli avløst av en innsikt og en forståelse som gjør at den digitale teknologien vil måtte underordne seg den analoge forståelse og innsikt.

-Der hvor det digitale inviterer til effektivitet, tydelighet, klarhet og transparens på mange mulige måter skal digital teknologi brukes, men så er det mange andre soner som er analoge. Det er når to mennesker møtes, 40 mennesker eller 400 møtes og det går på det som best kan oppfattes som læring, innsikt, forståelse, medmenneskelighet og utvikling av samfunnet. Det er analoge flater med to streker under, forklarer Grjotheim og påpeker at vi må se på informasjonsteknologi som et hjelpemiddel og ikke noe som erstatter menneskelige vesen, innsikt og psykologi. Menneskets evne til å skape er den sterkeste og viktigste drivkraft på jorden. Denne evnen er grunnleggende analog.

Dette er som nevnt et avsnitt i en lengre artikkel. Vi vil anbefale våre lesere å lese hele artikkelen i Byavisa Fredrikstad onsdag 10. august!

God fornøyelse!

15.08.2016

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …