Frivillige ønskes til sykehjem i Fredrikstad

Fredrikstad Pensjonistforening avholdt åpent møte på Holmen Eldresenter mandag 26. september. Representanter fra «Aktiv omsorg» i Fredrikstad kommune orienterte om behov for hjelp fra frivillige som kan bistå med å aktivisere beboerne på kommunens sykehjem.

Referat fra møtet er gjengitt i Fredrikstad Blad den 1. oktober. Vi har «sakset» et utdrag av referatet:

Etter å ha orientert om en del foreningssaker, ga han (Jan Sandvik, leder av Fredrikstad Pensjonistforening) ordet til Kristin Maurstad og Monika Barrusten Olsen fra «Aktiv omsorg» i Fredrikstad kommune. De stilte dette spørsmålet til de 40 fremmøtte – Vil du være frivillig på et sykehjem i Fredrikstad? Vi ønsker frivillige som er villige til å gjøre noe nyttig for beboerne på våre 9 sykehjem.

De to fortalte at de trenger frivillige til besøksvenner, syklister til elektriske rickshawsykler, gåturer i friluft eller til forskjellige aktiviteter som spill, bingo, manikyr, lese osv. Lista over aktiviteter blir så lang som vi selv ønsker, sa de. Hovedsaken er at vi får i gang aktiviteter. I dag er det alt for lite å tilby beboerne på sykehjemmene våre.

Du blir ikke rik på gods og gull ved å bli frivillig, men vi kan tilby et hyggelig sted å være og gode opplevelser og fellesskap sammen med beboerne. Du får også takknemlighet. Og ikke minst – du får opplevelse av å være til nytte. Mange har glede av hva du har å tilby.

Vi tilrettelegger oppgaver for deg som vil gjøre en innsats. Vi følger også opp underveis fortalte de før de svarte på mange spørsmål fra de tilstedeværende i salen. Kristin og Monica oppfordret til slutt de som var interessert i å bli frivillig til å ta kontakt med dem.

Vi synes det er fint at vi kan gjøre hjemmesidens lesere oppmerksomme på dette initiativet.

Vi vil for øvrig nevner at Seniorsaken Østfold har lørdagskafe på Kurland sykehus og har en etablert besøkstjeneste.

 

Fredrikstad, 3. oktober 2016

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…