Grasrotandelen – foreningens beste mulighet!

Forutsetter medlemmenes aktive deltagelse

Seniorsaken Østfold har få inntektskilder og begrenset økonomisk kapasitet. Økede inntekter er en forutsetning for at vi skal kunne utvikle vår virksomhet og for at vi skal kunne betjene medlemmer over hele Østfold Fylke.  Økt økonomisk kapasitet vil gi foreningen muligheter den ikke har i dag.

Vi vurderer det slik at vår beste mulighet ligger i å hente inn inntekter gjennom grasrotandelen – Norsk Tippings gave til lokale foreninger. En rekke foreninger i det ganske land har gjennom systematisk og utholdende arbeid hentet inn betydelige beløp til sine virksomheter.

Vi må kunne klare det samme!

Blant våre vel 800 medlemmer vet vi at det er mange som spiller Lotto, tipper eller deltar i andre av Norsk Tippings spill. I dette ligger vår beste mulighet. Vi er avhengig av at vi når frem til hvert enkelt av våre medlemmer som spiller, og at medlemmene stiller aktivt opp for sin egen forening ved å gi sine grasrotandeler til Seniorsaken Østfold.

Det er ikke gjort i en håndvending å bygge opp en stor base av grasrotgiver. Vår strategi er derfor å gjennomføre en kontinuerlig aktivitet hvor vi hele tiden vil sørge for at «Grasrotandelen» er i fokus. Vi vil informere og følge opp medlemmer og andre gjennom vår nettside og påminnelser som vi sender ut med Epost eller SMS.

Vi er innforstått med at det vil kunne ta tid å få prosessen ordentlig i gang, og at det vil kreve utholdenhet. Vi vil fortløpende vurdere våre resultater i forhold til de aktiviteter vi gjennomfører. Vi ser for oss at vi skal gjøre opp første status etter 12 måneder. Da bør det foreligge resultater som kan forsvare innsatsen.

Vi er i gang og har sikret oss våre aller første grasrotandeler. Foreløpig gir det ikke store beløp, men det er en god begynnelse. De 21 grasrotandeler vi så langt har, gir oss en årsinntekt på ca. kr.5000,-, penger som kommer godt med. Vår takk til våre første grasrotgivere. Hver eneste grasrotandel teller.

Vi har nå sendt ut en påminnelse til våre medlemmer og personer på vår kontaktliste. Vi håper på en positiv respons og mange flere grasrotandeler!

Siste sjanse før sommerferien!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …