Grasrotandelen

Grasrotandelen mulighet for Seniorsaken

-Kommentar fra lokalkontakt i Moss

Hei seniorvenner!

Det er interessant å se at dere nå tar tak i de mulighetene som ligger i grasrotandelen! Jeg tror folk vil stille opp for å støtte deres gode saker!

Det er likeledes interessant å se at halvparten av Norsk Tippings spillere enda ikke har gitt bort sin grasrotandel. I dette må det ligge gode muligheter for Seniorsaken Østfold.

Jeg ser at flere foreninger oppnår gode resultater og får styrket sin økonomi gjennom grasrotandelen. Den golfklubb jeg er medlem av er av disse.

Det er litt overraskende at så vidt mange enda ikke har gitt sin grasrotandel til noen. Det kunne være interessant å vite hvorfor. Kan hende de ikke vet nok om grasrotandelen, at den etter giverens ønske kan gå direkte til en lokal forening, at det ikke koster giveren noe, og at eventuell gevinst ikke blir redusert.

Her må nok Seniorsaken Østfold intensivere sitt opplysningsarbeid!

Jeg ville tro at dette også er en betydelig sak for Seniorsaken sentralt – 14 000 medlemmer over hele landet må jo innebære store muligheter.

Jeg følger med dere på hjemmesiden hver mandag!

Tom Eirik Thomassen

Rådhusplass

Moss

Tilbake…