Grasrotandelen

Grasrotandelen – «The Sky is the Limit» Eller oversatt til vanlig norsk «Himmelen er målet»

Seniorsaken Østfold utfordrer sine medlemmer i et spennende prosjekt

Vi er så vidt kommet i gang med det mest spennende prosjekt vi har kunnet ønske oss – etablering av en solid base med grasrotandeler. Alt tidlig i startfasen har vi økt antall spillere i porteføljen fra 3 til 17.

Med disse 17 spillere alene, vil vi innen årets utgang ha en beregnet samlet inntekt på kr. 3.500,-. Inntekt i mai måned for de samme spillere var kr. 380,25. Under forutsetning av at dette nivået holder seg, vil beregnet inntekt for et fullt år være kr. 4.563,-.

Ingen store summer foreløpig, men verd å bemerke at selv et lite antall spillere gir en interessant gevinst.

Men vi skal etter hvert ha mange flere spillere!

I utgangspunktet legger vi til grunn at 45% av Norsk Tippings spillere ikke har gitt bort sin grasrotandel og at de som har, kan bytte om de heller vil velge Seniorsaken Østfold som sin grasrotmottaker.

Våre beste muligheter ligger i vår egen medlemsmasse. 17 spillere så langt utgjør ikke mer enn 2,1% av vel 800 medlemmer, så her skulle det være meget å gå på!

Andre grupper som utgjør en del av vårt potensiale:

  • Familie og venner
  • Naboer
  • Personer på våre kontaktlister

Vi må få frem budskapet om grasrotandelen i alle kanaler som er tilgjengelige for oss – gjennom hjemmesiden, info på temamøter, Epost til medlemmene, distribusjon av grasrotpåminnelser i postkasser, personlige henvendelser etc.

Vi utfordrer alle våre medlemmer som spiller i Norsk Tipping, til å stille opp og gi grasrotandelen til sin egen forening, Seniorsaken Østfold!

Vi satser på at vi ut over året får et jevnt tilsig av nye spillere og at vi etter hvert opparbeider en solid portefølje. Vi håper således at mange vil gi oss sin støtte, også folk som ikke er medlemmer hos oss.

Se alle nyheter …