Finn Åsmund Johnsbråten Styreleder i Seniorsaken Østfold

Halvårsinformasjon

Denne informasjon vedrører aktiviteter i det halvåret vi nå legger bak oss. Det er tenkt at den skal kunne gi grunnlag for evaluering og eventuell justering av kursen fremover.

Epostadresser

Epost er den mest effektive mulighet vi har til å nå fram til våre medlemmer. Vi hadde Epostadresser til bare en tredel av våre medlemmer. Etter å ha oppringt medlemmer uten registrert Epostadresse, har vi nå adresser til nær 400 av våre 800 medlemmer. Dette har bedret vår mulighet til effektiv kommunikasjon med medlemmene vesentlig. Samtidig sparer vi betydelige utgifter til SMS-meldinger.

Temamøtene

Vi har gjennomført 4 møter med temaer innenfor rammen av det som skal være vår virksomhet. 3 av møtene har vært arrangert som lunsjmøter på Gleng i Sarpsborg. Et av møtene ble arrangert som kveldsmøte i Moss.

Det har vært god oppslutning om møtene, med unntak for møtet i Moss hvor vi «kolliderte» med en rekke andre foreninger som også har møte den første onsdag hver måned.

Vi kommer til å fortsette med lunsjmøter på Gleng som hittil. I tillegg tar vi sikte på et kveldsmøte i Fredrikstad og et i Moss i løpet av året, det første torsdag 6. oktober i Fredrikstad. For å unngå «kollisjoner» med flere andre foreninger flytter vi møtene 2. halvår til torsdager. Dette tiltaket vurderes etter utløpet av 2. halvår.

I tillegg til nevnte temamøter hadde vi sesongavslutningsmøte onsdag 1. juni.

Gjennombrudd for hjemmesiden

Hjemmesiden er foreningens medlemsavis og vårt viktigste middel til å kommunisere med   medlemmer og andre interesserte i hele Østfold Fylke.

Vi har som mål å doble besøksfrekvensen fra 9000 besøk første driftsår til 18.000 de neste 12 måneder. Vi har iverksatt en del tiltak for å nå dette mål. Blant annet har vi gjort endringer av hjemmesiden som sikrer oss at den har innhold og form som er tjenlig for våre formål. Den viktigste endringen er imidlertid at vi nå fokuserer i langt høyere grad på nyheter, personer og lokalt stoff.

Vi tar sikte på hver uke å ha gratulasjoner til medlemmer som fyller runde år, vi har «aktuell profil» hvor vi presenterer medlemmer som har spesielle roller i vår forening, vi har inne ukesrapport fra Seniorsaken sentralt, og vi skal produsere fire innlegg med aktuelle nyheter, hvorav helst ett med «lokalt» innhold.

Vi må by litt på oss selv. Ved «aktuell profil» vil vi synliggjøre medlemmer som deltar i styre og stell i foreningen vår slik at medlemmer over hele Østfold fylke kan bli mer kjent med oss enn bare navn og adresse.

Vi skal være best på Seniornyheter i Østfold!

Det stilles store krav til redaksjonen – det hver eneste uke å kunne presentere så meget nytt og interessant stoff at vi blir oppfattet som en nyhetsformidler og at det derved sikrer oss en stor menighet.

Så langt har dette betalt seg. Vi har doblet besøksfrekvensen og styrer støtt mot de 18.000 besøkene pr. år som er målet.

Lokalkontakter

Vi skal betjene hele Østfold Fylke. Det er en utfordring for oss å være oppdatert med hva som skjer i de forskjellige deler av fylket. Vi vil derfor få knyttet til oss lokalkontakter. Så langt har vi en slik lokalkontakt i Moss, vi arbeider med en løsning for Indre Østfold og vil i neste omgang se hva vi i så måte kan få til I Halden. Vi er ellers bra representert i Sarpsborg og Fredrikstad. Lokalkontaktene skal være våre øyne og ører i hver sine områder.

Grasrotandelen – vår beste mulighet

Norsk Tipping gir lokale foreninger mulighet til å få en del av Norsk Tipping sitt overskudd, utbetalt som direkte støtte til sine virksomheter. En rekke foreninger i Norge har vist at mulighetene er formidable. Det er spørsmål om å finne en metode som motiverer spillere til å gi sin grasrotandel til respektive lokale forening.

Vi har startet i mai måned en aktivitet som i hovedsak er basert på direkte henvendelse til våre medlemmer via Epost. Samtidig vil vi synliggjøring «Grasrotandelen» ved alle muligheter og anledninger som byr seg.

Vi skal gjennomføre våre aktiviteter som planlagt og se hvor vi står etter et år – juni 2017!

I startfasen har vi fått 22 spillere som vil gi oss en samlet årsinntekt på ca. kr. 5.000,-. Dette viser at allerede et lite antall spillere gir en interessant inntekt. Ut over arbeidsinnsats medfører denne innhenting av inntekt ingen kostnader – altså ren netto!

Den kanskje viktigste utfordringen vi nå står overfor, er å nå frem til våre 800 medlemmer og motivere de som spiller, til å gi grasrotandelen til sin egen forening.

Våre muligheter skulle ligge skyhøyt over de 22 spillere vi har i dag.

Hver enkelt av oss får se på oss selv som «Grasrotambassadører», gjennomføre våre aktiviteter, engasjere oss i forhold til nære medlemmer, venner, bekjente, naboer og familie. Hver eneste grasrotandel teller.

Bygge sten på sten!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …