Håp for omsorgsyrkene likevel?

Det er stadig oppmerksomhet omkring bemanningen innen omsorgs- og helsesektoren – i sykehus, i sykehjem og i eldreomsorgen. Knappe budsjetter, minimumsbemanninger og begrensninger til å sette inn vikarer ved sykefravær, gjør at presset på personalet innenfor omsorgs- og helsesektoren kan grense til det uforsvarlige. Konsekvenser av dette er økt sykefravær som medfører ytterligere press på de som er i jobb.

Utbrente omsorgsmedarbeidere pensjonerer seg ved første leilighet.

Det er en utbredt frykt for at disse forhold gir omsorgsyrket et så dårlig omdømme at det vil begrense rekrutteringen til yrket, og det i en tid den store eldrebølgen er i ferd med å velte inn over oss.

Men det ser ut til å kunne være håp. Vi har sakset fra Demokraten 21.04.2016.

«REKORDMANGE SØKER HØYERE UTDANNING!

Avdeling for helse- og sosialfag har den største økningen med 25% sammenlignet med 2015. Bachelor i sykepleie er det mest søkte studiet ved Høgskolen i Østfold med 593 primærsøkere til 190 studieplasser.

GLEMMENELEVER PÅ SYKEHJEMSBESØK

Det er veldig greit og sosialt å servere og underholde beboerne ved alders- og sykehjem. De setter stor pris på at vi kommer. Jeg synes det må være meget interessant å arbeide på alders- og sykehjem. Valget mitt neste år er klart. Jeg skal ta utdannelse i helsefagarbeid, forteller en av elevene, Henriette Christiansen.»

Vi må bare ønske de unge som velger å satse på å utdanne seg til arbeid innenfor helse-og omsorgsektoren, all mulig lykke til! Viktige oppgaver og utfordringer ligger foran dere!

Tilbake…