Har pensjonistene det egentlig bedre enn fortjent?

NÅ MÅ VI TA TIL MOTMÆLE!

For en tid tilbake stod ungdomspolitikere frem og ga uttrykk for at en velhavende seniorgenerasjon burde akseptere en reduksjon i sin økonomi til fordel for den yngre generasjonen. Dette før de selv har rukket å tilføre vår felles velferdskasse med knapt noe som helst. Heller ikke har de noe forhold til at det dreier seg om rettigheter pensjonistene har opparbeidet gjennom et langt liv.

Så kommer Stein Juel i tankesmien Civita og legger frem oversikter som viser at pensjonistene har hatt en høyere inntektsutvikling enn andre grupper. Hans oversikter er basert på makrotall. Det er ikke tatt hensyn til underliggende forutsetninger og det vises et forvrengt bilde som er formidlet gjennom sentrale media.

Dersom oppfatningen at pensjonistene «har det bedre enn fortjent» ikke blir grundig tilbakevist, blir dette fort en sannhet – og det er omtrent der vi ligger nå!

Stig Klingsted 201501-nyhetsbrev-bilder-3Stig Klingstedt er leder for Seniorsakens ressursgruppe for jus og økonomi. I et innlegg på vår hjemmeside den 29. august redegjør han for underliggende forutsetninger som ikke er tatt hensyn til i Stein Juel sine oversikter. Samtidig nevner han den årlige underregulering av pensjonistenes tillegg som innebærer at pensjonistene stadig sakker etter i forhold til vanlig lønnsmottakere. Samtidig må det være riktig å nevne alle de inntektsreduserende tiltak pensjonistene har vært utsatt for gjennom flere år.

Mens Stein Juel og tankesmien Civita har fått gjennom sine synspunkter i sentrale media, har de samme media ikke funnet det verd å ta inn Stig Klingstedt sine motforestillinger.

 

Dette kan vi gjøre noe med!  Vi kan bruke sosiale medier for alt det er verd og ta til motmæle i samlet flokk!

Seniorsaken Østfold utfordrer alle lesere av hjemmesiden som er på Facebook, til å dele herværende artikkel og Stig Klingstedts artikkel med sine Facebook-venner. Det finnes en liten blå «Facebook-knapp» nederst til venstre under hvert innlegg. Trykk på knappen og publiser!

På denne måte vil vi komme gjennom med vårt budskap til mange, først og fremst i Østfold. Seniorsaken sentralt vil ta initiativ til at tilsvarende aktiviteter gjennomføres i landet for øvrig.

DELE – DELE – DELE!

La oss komme i gang!

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…