Personlig omsorg

Hjemmebasert omsorg – Offentlige tjenester under økende press!

De offentlig hjemmetjenester er stadig under lupen. Behovet for slike tjenester øker etter hvert som flere eldre bor hjemme. De ansvarlige helse- og omsorgsmyndigheter kjemper med begrensede økonomiske midler og en kapasitet som hele tiden er for liten. Det kreves at de organiserer virksomheten innenfor de økonomiske rammer som er gitt – «gjøre det beste ut av det»!

Dette har til konsekvens at de tjenester som tilbys ikke holder en kvantitativ og kvalitativ standard som brukerne skulle måtte kunne forvente. Et uheldig forhold som er påpekt, er at hjemmetjenesten er organisert slik at brukerne stadig må forholde seg til nye pleiere. Disse har en tid som er så avmålt at rom for omsorg ikke er til stede i det hele tatt. Den praten over en kopp kaffe som brukeren ville ha satt så stor pris på, blir det ikke tid til!

Vi vet at vi får en eldrebølge som snart velter inn over oss. Det offentlige vil ikke komme til å kunne ha omsorgsboliger eller sykehjemsplasser å tilby på langt nær til alle. Flere vil måtte bo hjemme lenger, og behovet for hjemmebaserte omsorgstjenester vil øke dramatisk.

Private aktører vil trolig gripe mulighetene dette åpner og bygge opp en kapasitet som vil være et viktig og nødvendig supplement til offentlige tjenester. Det er ikke alle som synes dette vil være en ønsket utvikling, men det er likevel en realitet man vil måtte forholde seg til. Seniorsaken Østfold har hatt dette til behandling og debatt under et tidligere temamøte.

Det kan se ut som at politikere nå begynner å se behovet for alternative måter å organisere hjemmebaserte omsorgstjenester på. Små, ambulerende team under oppsyn av en fast sykepleier bør danne utgangspunkt for en større reform ifølge et utvalg i Høyre. Det kan være at vi får høre mer om dette i valgkampen til neste år.

Dette er en stor sak! Det blir spennende å se fortsettelsen. Vi vil følge med!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …