Hjemmesiden

Hjemmesiden – ett år – og hva så?

Ett år med egen hjemmeside

9000 besøk første 12 måneder!

Vi har nå hatt vår egen hjemmeside i ganske nøyaktig et år. Hjemmesiden er vår medlemsavis – en kommunikasjons-plattform hvor vi kan formidle informasjon til alle våre medlemmer og andre som vi greier å vekke interesse hos. Den gir oss unike muligheter til å gjøre Seniorsaken kjent, få ut informasjon om vår virksomhet og å fremme våre saker overfor et bredt publikum.

Hjemmesiden er vår forening i et nøtteskall. Her har vi vår historie, hva vi har gjort, hva vi gjør nå, våre planer for tiden som kommer og forskjellige nyheter og aktuell informasjon. Det at vi på denne måte kan dele informasjon med våre medlemmer, skaper forutsetninger for opplevelse av tilhørighet til foreningen.

Hvis vi skal gjøre opp status etter det første året, kan vi si at det tekniske ved hjemmesiden fungerer bra, den er jevnlig oppdatert og vel administrert. Når det gjelder innhold kan vi også si oss godt fornøyd med det som gjelder hva vi driver med nå, gjennomførte og planlagte aktiviteter, men at vi ellers har forbedringsmuligheter.

Våre muligheter er gitt eller begrenset av det vi oppnår av besøk på hjemmesiden. I de første 12 månedene har vi hatt gjennomsnittlig 750 besøk pr. måned, dvs. 9000 besøk i alt. I et oppstartår kan vi si oss fornøyd med dette, men vi må nå meget lenger. En dobling av antall besøk pr måned kan i første omgang være et fornuftig mål å strekke seg etter.

Vi vil utvikle hjemmesiden vår slik at informasjons- og leseverdien øker– at vi således blir interessante nok til at flere besøker oss.  Vi tror at det er i nyhets- og aktualitetsdelen vi finner de viktigste forbedringsmulighetene. Vi ser for oss at hjemmesiden må få et større preg av nyhetsformidling – «alltid noe nytt på hjemmesiden!».

Her er noe av det vi tar sikte på å arbeide med:

Nytt om navn

Vi vil ha inn nytt om medlemmer. Ta inn gratulasjoner ved fylte runde år – 60, 70, 80, 90, 100. Vi vil gjerne vise jubilantene fortjent oppmerksomhet, og vi vil vise at det faktisk er mennesker i denne foreningen som har navn adresse og bosted. Med unntak for de som er på møtene våre, tror vi at medlemmene generelt ikke kjenner til hverandre. Det vil vi gjøre noe med.

Tips til redaksjonen

Hjemmesiden skal gi medlemmene muligheter til å engasjere seg. Vi vil ha en fast plass på hjemmesiden med oppfordring til å gi tips til redaksjonen eller å komme med egne innlegg. Denne drahjelpen trenger vi for hele tiden å kunne presentere nyheter og nytt stoff.

Stort og smått fra hele Østfold

Vi er en Østfold-forening og vil forsøke å gi medlemmene en opplevelse av dette ved at vi henter frem stoff fra forskjellige deler av fylke. Tips eller innlegg til redaksjonen tas i mot med takk.

Vi starter nå arbeidet med å utvikle hjemmesiden. Leserne vil se endringer etter hvert.

Ansvarlig for hjemmesiden er Arne Vestergaard Larsen, vestlars@gmail.com, tlf 917 48 695

Tilbake…