Hjemmesiden øker fortsatt!

Vi arbeider som kjent med å utvikle vår Hjemmeside. Det første grep vi har gjort er å friske opp førstesiden med bilde av et spenstig par på full fart inn i en aktiv seniortilværelse. Så orienterer vi hjemmesiden mer mot nyheter og personer og oppdaterer den hver mandag.

Den første uke etter at vi hadde bekjentgjort endringene, hadde vi en formidabel økning av antall besøk! I Iøpet av uken fikk vi hele 503 besøk, gj.snitt pr. dag 72 – mot tidligere i året 35.

Den siste uke øker besøkene ytterligere. Total antall besøk 565, gj.snitt pr. dag 81. Om vi skulle greie å holde dette nivået, er 30.000 besøk på et år innenfor rekkevidde. Til sammenligning hadde vi første driftsår 9.000 besøk. Vi har nå passert totalt 11.000.

For å kunne følge opp denne suksessen, må vi hele tiden arbeide for å bedre leserverdigheten til Hjemmesiden. Nyhetsstoff er viktig – og vi er takknemlig for alle tips og innlegg vi kan få fra lesere av vår Hjemmeside – «Stort og smått fra hele Østfold!»

Det blir en spennende fortsettelse!

Se alle oppdateringer …

Tilbake …