HJEMMESIDEN VÅR – Vi har passert 18.000 besøk!

Det gleder oss at så mange finner det interessant å besøke oss på vår hjemmeside. Siden starten har vi hatt over 18.000 besøk og vi har en jevn, fin utvikling. Det er vårt mål å nå ut til et bredt publikum, langt ut over Seniorsaken Østfold sin egen medlemsmasse.

Hovedtyngden av vårt stoff vil ligge innenfor det vi kan betegne som senioranliggende. Men vi vil også ha fokus på lokale, samfunnsaktuelle spørsmål og hverdagshistorier.

Vi er svært bevisste om at vår hjemmeside må være et produkt som er interessant for våre lesere, både i form og innhold, og at vi hele tiden tilbyr aktuell informasjon.

Vi ser det som vår oppgave å være seniorers stemme i samfunnet og å fronte myndigheter og andre på vegne av seniorene. Hjemmesiden er et viktig medium i denne sammenheng!

Tidligere i år vurderte vi forskjellige sider ved hjemmesiden og definerte noen prioriteter.

Hjemmesiden – nytt stoff hver uke                                                                                                                             

Vi vil drive hjemmesiden som en ukeavis og oppdatere med nytt, aktuelt stoff hver mandag. Det er målet å ha 4 – 6 nye innlegg hver gang.

Våre lesere har etter hvert oppdaget at hjemmesiden oppdateres hver mandag. Det kan vi se fordi 43% av besøkene finner sted på mandager.

Seniornyheter og øvrig innhold

Hjemmesiden vil inneholde all mulig informasjon om vår forenings virksomhet, referater fra temamøter og styremøter, debattinnlegg om aktuelle saker og, samfunnsaktuelle saker.

Vi har som mål å være best på seniorinformasjon i Østfold. Derfor tar vi også inn på hjemmesiden møtereferater fra andre senior- og pensjonistforeninger som vi får tilgang til.

Gjennom hjemmesiden deltar vi i aktuell samfunnsdebatt til enhver tid.

Synliggjøre mennesker

Vi vil synliggjøre mennesker som har roller eller spesielle oppgaver i vår forening og mennesker som på en eller annen måte har tilknytning til foreningen. Dette gjelder også mennesker utenfor vår forening som er engasjert i seniorer og pensjonisters anliggender. Dette gjør vi blant annet ved å presentere slike personer under rubrikken «Aktuell Profil». Samtidig legger vi inn på hjemmesiden gratulasjoner til alle medlemmer som fyller runde år.

Lokalnyheter

Vi har som mål å hente inn lokalstoff fra alle deler av Østfold. Her har vi ikke kommet helt i mål enda. Vi har hatt inne lokalstoff fra Moss, Våler, Rygge, Rømskog, Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Men vi har så langt ikke lykkes i særlig grad i Indre Østfold og Halden. Så her ligger det noen utfordringer.

Hverdagshistorier

Våre lesere vil se at vi fra tid til annen tar inn hverdagshistorier som vi tror kan ha almen interesse, selv om historiene ikke skulle være direkte seniorrelaterte.

Tips til redaksjonen

Vi tar gjerne mot innlegg eller tips om stoff vi kan bruke på hjemmesiden. Stort eller smått – vi er like takknemlig!

Det er en inspirasjon og glede å arbeide med de utfordringer Hjemmesiden gir oss. Vi vil arbeide for å videreutvikle produktet og ser frem til å ønske våre nåværende besøkende tilbake, samtidig som vi ser frem til å få mange nye.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…