Kan dette være virkelighet?

Helsesjefen i Sarpsborg kommune svarer!

Seniorsaken Østfold kommenterte i innlegg på hjemmesiden den 19. desember en artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad vedrørende en på 92 år som var blitt hjelpeløs kasteball innenfor helsevesenet i Sarpsborg.

Nå svarer helsesjef i Sarpsborg kommune, Øivind Werner Johansen, på vårt innlegg.

Det gleder oss å se at det er funnet en tilfredsstillende løsning for den gamle damen, og får håpe at dette har vært et engangstilfelle.

Vi gjengir helsesjefens svar til Seniorsaken Østfold nedenfor:

 

Øivind Werner Johansen

Jeg har følgende kommentar til saken:

Jeg har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon slik det beskrives i leserinnlegget. Sarpsborg kommune har for tiden et veldig stort trykk på sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Det er også slik at sykehuset har færre senger enn før, og pasientene ligger kortere tid på sykehus enn tidligere. Dette gir kommunen kapasitetsutfordringer og fører til at mange pasienter blir liggende på vårt Helsehus i påvente av langtidsplass i et av sykehjemmene. Vi følger situasjonen nøye, og setter inn de tiltakene vi har tilgjengelige for å bedre på situasjonen. Det betyr at noen pasienter må bo på dobbeltrom.

Sarpsborg kommune har i dag 434 sykehjemsplasser hvorav 71 er kortidsplasser på Helsehuset og de resterende er langtidsplasser. Vi har 200 omsorgsboliger med heldøgns bemanning for eldre og funksjonshemmede.

Vi har over lengre tid slitt med mange dobbeltrom på sykehjemmene våre. Målet er at alle som vil ha enerom, skal få det. I år har ytterligere 38 beboere fått enerom på sykehjem. Det gjenstår noen enerom som etter planen skal avvikles i 2017 og da vil alle beboere kunne bo på enerom på sykehjem.

Jeg vil understreke at vi gjør kontinuerlig faglige vurderinger om bruk av dobbeltrom.

Pasienten som omtales i leserinnlegget har fått enerom på Kurland sykehjem. Sykehjemmet forteller at hun og de pårørende er veldig fornøyde med det.

 

 

Vennlig hilsen

 

Øivind Werner Johansen

Helsesjef

Kommuneområde Velferd

Sarpsborg kommune

– Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…