Merete E. Torgersen

Konfliktrådet – hvem er de og hva gjør de?

Rådgiver i Konfliktrådet for Østfold og Follo, Merete Torgersen, holdt under Seniorsaken Østfold sitt temamøte onsdag den 3. februar et meget informativt og engasjerende foredrag hvor hun redegjorde for Konfliktrådets rolle og virksomhet. Møtet fant denne gang sted i kulturhuset EPA sine lokaler i Sarpsborg.

Konfliktrådene er etablert i samsvar med lov om konfliktråd av 15.03. 1991. Det er i alt 22 konfliktråd i Norge med til sammen 700 meglere. Konfliktrådet i Østfold og Follo holder til i Mosseveien 60 i Råde. Det har 4 fast ansatte og 43 meglere. Rådet behandlet i fjor i alt 700 saker. Megling foregår i kommunehus eller rådhus.

Konfliktrådet er et alternativ til tradisjonell strafferettsbehandling. Konfliktrådet er rådgivende og, i motsetning til Forliksrådet, ikke dømmende. Det skal være nøytralt i forhold til partene.

Konfliktrådet har som oppgave å megle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, tap eller annen krenkelse. Således er rådet et forum for løsning av mellommenneskelige konflikter. Meglingen er et møte hvor partene selv bidrar til løsningen. Meglingen er frivillig og krever samtykke av begge parter. Meglingen er gratis.

Megleren er prosessleder, er upartisk og har taushetsplikt. Avtaler som er inngått, følges opp for å se at hver av partene forholder seg til de forpliktelser de har påtatt seg. Konfliktrådet behandler mindre og større saker som oppstår i hverdagslivet. Saker kan meldes inn av politi, privatpersoner, skoler, barnevern, kommuner, borettslag – nær sagt av alle!

Etter foredraget ble det livlig dialog med salen. Det kom frem saker som er vel kjent for Forliksrådet, slik som konflikter om hagehekker, trær som skygger og reduserer utsikten, høy musikk og annet – velkjente problemstillinger.

Seniorsaken Østfold sitt neste temamøte blir 2.mars i Glenghuset kl. 1200.

Spennende tema: «Private aktører i helse- og omsorgsmarkedet – Hår i suppa, omsorgsprofitører eller verdifullt supplement til offentlige tjenester?»

Årsmøtet er også 2. mars, men det starter kl. 11:00 og er bare for medlemmer.

Tilbake…