Arne V. Larsen

Lederskifte i Seniorsaken Østfold!

Hoppe etter Wirkola!

Det er med stor grad av ydmyket jeg den 2. mars påtok meg ansvaret som leder for Seniorsaken Østfold. Jeg overtar en velorganisert og veldrevet forening med 900 medlemmer i Østfold.

Den som leverer stafettpinnen tll meg, er Arne Vestergaard Larsen som har vært leder i foreningen de siste 4 år. Arne skal ha all mulig ære for å ha ryddet opp og organisert virksomheten på en utmerket måte. Han har fremfor alt bragt regularitet og kontinuitet inn i foreningen – styremøter siste onsdag hver måned, temamøter første onsdag påfølgende måned, faste møtesteder. Dette har gitt oss meget bra oppslutning fra våre medlemmer – 50 til 100 medlemmer på våre temamøter synes vi er bra.

Arne er også vel kjent for sitt positive engasjement i komiteer og utvalg i Seniorsaken.

Vi er så heldig at Arne fortsetter som medlem i vårt styre. Han vil ha vår hjemmeside og medlemsregisteret som spesialansvar. Vi er glade for at vi fortsatt skal kunne trekke på Arnes kunnskaper og erfaring.

Min utfordring blir å bygge videre på den grunnmuren Arne har skapt.

Jeg vil prioritere omdømmebygging.

Vi var opprinnelig en Sarpsborg forening som etter hvert har overtatt ansvaret for hele Østfold Fylke. I dette ligger en utfordring å få Seniorsaken og foreningens virksomhet kjent i hver krok og krik i fylket og at vi greier å opprettholde kontakt med våre medlemmer ved anvendelse av de media som er tilgjengelig.

Forøvrig ser jeg at vi gjerne kan bidra med det vi kan i prosessen med å samordne pensjonistforeningers interesser og øke Seniorsakens medlemstall – la oss i første omgang legge opp et utålmodig løp mot 50.000 medlemmer!

 

Tilbake…