2015.10.03 Åsmund

Lederskifte i Seniorsaken Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten (77) er utnevnt til leder i Seniorsaken Østfold. Han overtar ledervervet etter Arne Vestergaard Larsen som har vært leder for foreningen siste 4 år.

Den nye lederen er pensjonist og bosatt i Fredrikstad. Han har tidligere arbeidet i Volvo Norge AS hvor han har hatt forskjellige lederstillinger.

Seniorsaken Østfold arbeider for seniorenes økonomi, rettigheter i arbeidslivet og verdig eldreomsorg. Samtidig engasjerer foreningen seg i samfunnsaktuelle spørsmål. Foreningen har vel 900 medlemmer. Foreningen som opprinnelig var en Sarpsborg-forening har etter hvert fått hele Østfold som ansvarsområde.

Utfordringer for den nye lederen blir å holde kontakt med og betjene medlemmer i hele Østfold, arbeide med rekruttering og fornyelse av medlemsmassen, samt etablere kontakt med uavhengige pensjonistforeninger i Østfold med sikte på samarbeid om felles interesser.

Tilbake…