Livslang læring – Seniorsaken Østfold på skolebenken!

Vi har tidligere informert om et forskningsprosjekt Seniorsaken Østfold deltar i. Hovedmålet med forskningsprosjektet er å klarlegge i hvilken grad eldre opprettholder sin læreevne. Prosjektet er rettet mot personer i aldersgruppen 70+.  Prosjektet drives av professor Erik Arntzen og doktorstipendiat Annette Brogård Antonsen ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Seniorsaken Østfold deltar i prosjektet fordi temaet har spesiell interesse. Den pågående omlegging til digital teknologi stiller mange eldre overfor krevende omstillinger som forutsetter evne og motivasjon til å lære nytt.

Sist fredag var det Seniorsaken Østfold ved undertegnede sin tur til å være forsøksperson. Det er lagt opp til en trening og en test på en dataskjerm som ikke krever noen datakunnskaper. Testen man får presentert, er basert på det man har lært i treningen.  Oppgaven er å lære nye «ting» gjennom tilbakemeldinger man får på skjermen. Hva man lærer kan ikke avsløres da dette vil kunne påvirke forskningsresultatene. Det synes å måtte være en stor utfordring å motivere forsøkspersonene til å gjennomføre testen. Det kan nemlig være vanskelig å se sammenhengen mellom testen og de mål man arbeider mot. Det var slik undertegnede opplevde det.

Til nå har 40 personer deltatt i prosjektet. Det er ønskelig at totalt 100 personer er med på denne studien. Prosjektet, som er en del av et større forskningsprosjekt, er tenkt gjennomført i løpet av inneværende år.

Studien er en liten brikke i forståelse for hvordan eldre lærer. Med denne forståelse kan man utvikle opplæringsmetoder som er spesielt tilpasset målgruppen eldre når nye ting skal læres.

I tillegg er det av stor interesse å finne metoder som kan være med å opprettholde det man allerede kan. Dette for at man skal kunne greie seg selv så lenge som mulig.

Det kan også tenkes at man ved hjelp av enkle metoder kan avdekke demenslidelse på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette kan gjøre det mulig allerede i sykdommens startfase å kunne anvende ovenfor nevnte metoder.

Resultatene fra forskningsprosjektet vi bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter, og vil være del av en doktoravhandling som vil være ferdig i løpet av 2019.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …