Lokalnytt fra Råde – Kjærkommen frivillighet

Vi blir eldre og vi blir fler og fler. Myndighetene sliter med å kunne følge opp med ønskede servicetilbud. Heldigvis er frivillighetsviljen stor i Norge. I tiden som kommer vil betydningen av frivillig innsats øke. Aktive, friske oppegående eldre må trå til.

I Moss Avis i den 6. oktober fortelles det om «Nye sjåfører hos Eldrebølgen i Råde». Vi sakser følgende:

Sjåfører fra Eldrebølgen kjører ut mat, samt kjører folk til og fra dagsenteret i kommunen, kalt PIGRI. Alle sjåførene gjør dette frivillig, og uten vederlag fra kommunen. Dette er et system som sparer Råde kommune for mange kroner i året.

Eldrebølgen er så heldige at mange pensjonister gjør denne jobbe. Vi har en fast stab av sjåfører som synes dette er meningsfylt arbeid. Det er vi glade for, og sender dem en hjertelig takk.

Nylig meldte det seg et pensjonistektepar, som flyttet til Karlshus for noen år siden. De kommer fra Oslo, og ville gjøre en innsats i Råde. De kjører nå bussen som bringer folk til og fra dagsenteret. Dagsenteret har forskjellige aktiviteter, og har stor betydning for brukerne. Vi synes det er prisverdig at Torill og Erik Ottesen har påtatt seg denne oppgaven, og takker dem så meget for det!

Rein Lae Solberg, Styreleder i Eldrebølgen

Seniorsaken Østfold gir Eldrebølgen honnør for en kjærkommen og viktig innsats. Vi kommer til å se mer av dette i tiden som ligger foran oss

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…